„Niezależnie od tego, jak mocno odczuwasz lęk i depresję, muszę powiedzieć, że prognozy powrotu do zdrowia są doskonałe. Być może jesteś przekonany, że twój przypadek jest tak beznadziejny i tak straszny, iż jesteś tą jedyną osobą, która nigdy nie dojdzie do siebie,, niezależnie od tego, czego by próbować. A jednak prędzej czy później po burzy chmury odsłaniają słońce i nagle pokazuje się jasne, czyste niebo.”

David D.Burns – profesor psychiatrii i nauk behawioralnych Stanford University School of Medicine – autor książki „Radość życia czyli jak zwyciężyć depresję”

O mnie

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem. W 1997 r. ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją psychologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu. Od kilku lat prowadzę własny gabinet psychologiczny.

Zajmuję się zarówno pracą z dziećmi i młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi.

Przez cały okres swojej pracy  poszerzam  wiedzę i doskonalę umiejętności zawodowe. Ukończyłam:

 • 4–letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie (prowadzone we współpracy z  Oxford Cognitive Therapy Centre z siedzibą w Wielkiej Brytanii),
 • 2,5 – roczne Studium Psychoterapii Dzieci i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie,
 • szkolenie  „Gestalt – terapia holistyczna” – Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych „Ajon" w Poznaniu.

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i kursach doskonalących, m.in.:

 • Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży – CBT Warszawa
 • Mediacja rodzinna  – Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych Warszawa
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi– CBT Warszawa
 • Psychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w kontekście funkcjonowania rodziny- CMPPP Warszawa
 • Wprowadzenie do terapii schematu – osobowość z pogranicza – CTPB Warszawa
 • Racjonalna Terapia Zachowania – RCE w Bydgoszczy
 • Techniki doświadczeniowe w terapii poznawczo-behawioralnej – Ośrodek Terapii Poznawczej Cogito Warszawa

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów terapii poznawczo-behawioralnej. Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Praca jest moją pasją, lubię ludzi i poznawanie ich historii.

Oferta

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA DOROSŁYCH

Wsparcie psychologiczne dla osób w trudnych sytuacjach życiowych (np. rozwód, choroba, żałoba), z problemami emocjonalnymi i w relacjach interpersonalnych.

PSYCHOTERPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH

Pierwsze dwie wizyty poświęcone są na poznanie trudności i określenie celów terapii. Podczas pierwszych spotkań zadaję pytania, by dobrze zrozumieć problem i zaproponować terapię, która pozwoli osiągnąć ustalone wspólnie cele. Prowadzę psychoterapię głównie w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny, które ma udowodnioną skuteczność w leczeniu wielu zaburzeń.
Zapraszam osoby, które mają objawy:

 • depresji (smutek, drażliwość, poczucie beznadziei, nadmierne zmęczenie, trudności z podejmowaniem aktywności, problemy ze snem i apetytem),
 • lęku uogólnionego (niepokój, zamartwianie się),
 • lęku napadowego (napady paniki),
 • fobii społecznej (lęk w kontaktach z ludźmi),
 • zaburzeń odżywiania (objadanie się, nadmierne zaabsorbowanie wyglądem i wagą ciała, niejedzenie),
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (natrętne myśli, przymus wykonywania czynności),
 • zespołu stresu pourazowego (po różnego rodzaju traumach, w tym wypadkach samochodowych).

KONSULTACJE ORAZ BADANIA PSYCHOLOGICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Diagnoza adhd, trudności szkolnych, wychowawczych, emocjonalnych - badanie poprzedzone jest szczegółowym wywiadem z opiekunami dziecka. Na pierwsze spotkanie zazwyczaj przychodzi sam rodzic. Na życzenie wydawana jest opinia psychologiczna.

PSYCHOTERPIA INDYWIDUALNA DZIECI I MŁODZIEŻY

W przypadku młodszych dzieci (do 12 r.ż,) pierwsze spotkanie odbywa się tylko z jednym lub obojgiem rodziców. W przypadku dzieci starszych jest to nastolatek z rodzicem lub sam rodzic. W kolejnych spotkaniach uczestniczy samo dziecko lub nastolatek, ale jedno na kilka spotkań poświęcone jest omówieniu z rodzicem ważnych kwestii wspomagających terapię. Spotkania odbywają się w bezpiecznej atmosferze, dziecko uczy się rozumienia i rozwiązywania swoich problemów bawiąc się, rysując, rozmawiając na temat swoich uczuć i myśli. Pracuję z dziećmi i młodzieżą w przypadku:

 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń depresyjnych,
 • zaburzeń odżywiania,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • trudności wychowawczych,
 • zaburzeń po stresie urazowym,
 • problemów emocjonalnych,
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE W DIAGNOZIE I TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ

Terapia poznawczo-behawioralna


Jest to rodzaj rozmowy na temat:

 • tego, jak postrzegamy samych siebie, świat i innych,
 • w jaki sposób nasze myśli wpływają na nasze uczucia i zachowanie.

Terapia poznawczo-behawioralna pomaga zmienić sposób myślenia i zachowania, co przyczynia się do poprawy samopoczucia. W odróżnieniu od innych rodzajów psychoterapii zajmuje się problemami i trudnościami „tu i teraz”. Nie skupia się na przyczynach dręczących nas problemów, ani na uprzednio pojawiających się objawach, lecz poszukuje sposobów poprawienia stanu świadomości pacjenta w chwili obecnej.

Terapia pozwala rozwikłać przytłaczające problemy rozkładając je na mniejsze składniki. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, w jaki sposób są powiązane i jak wpływają na człowieka. Wyróżnia się następujące elementy:

 • Sytuacja – problem, wydarzenie

Wynikają z tego:

 • Myśli
 • Uczucia
 • Odczucia fizyczne
 • Zachowanie

Każdy z powyższych elementów ma wpływ na pozostałe. Nasze myśli na temat danego problemu wpływają na to, jak się czujemy fizycznie i emocjonalnie. Mogą one również zmienić nasze działania w tym zakresie.

Przykład
Na większość sytuacji można zareagować pozytywnie lub negatywnie, w zależności od tego, co o danej sytuacji myślimy:
Sytuacja: Masz kiepski dzień, wszystkiego dość, więc idziesz na zakupy. Idąc ulicą, dostrzegasz znajomą osobę, która cię mija i, jak sądzisz, ignoruje.

Reakcja Negatywna Pozytywna
myśli On/a mnie ignoruje – nie lubi mnie. On/a wygląda na pogrążonego/ą w myślach –może coś u niej/go nie tak?
uczucia przygnębienie, smutek, poczucie odtrącenia zaniepokojenie drugą osobą
reakcje fizjologiczne skurcze żołądka, brak energii, mdłości dobre samopoczucie
zachowanie Wracasz do domu i unikasz znajomej osoby. Kontaktujesz się ze znajomym/ą, aby upewnić się, że u nich wszystko w porządku.

Różny tok myślenia w tej samej sytuacji spowodował odmienne efekty. Nasze myśli miały wpływ na nasze uczucia i na nasze zachowanie.

W powyższym przykładzie, kolumna po lewej stronie prezentuje sytuację, w której pochopnie wyciągnięty wniosek bez oparcia w dowodach, doprowadził do:

 • wielu nieprzyjemnych emocji,
 • negatywnych zachowań.

Jeśli wrócimy do domu z poczuciem depresji, będziemy nadal myśleć, o tym co się stało, czym doprowadzimy do dalszego pogorszenia samopoczucia. Takie „błędne koło” może prowadzić do powstawania nowych sytuacji, które jeszcze bardziej pogłębią negatywne odczucia, w wyniku czego zaczynamy wierzyć w nieprawdziwe i nieprzyjemne rzeczy o sobie samych. Dzieje się tak, dlatego, że w okresie przygnębienia łatwiej wyciągać pochopne wnioski i podchodzić do rzeczy w sposób ekstremalny i negatywny.

Terapia poznawczo-behawioralna pomaga przerwać błędne koło negatywnych myśli, odczuć i zachowań. Zrozumienie poszczególnych elementów w łańcuchu reakcji pozwala je zmienić, co z kolei zmienia nasze odczucia. Celem terapii jest doprowadzenie pacjenta do momentu, gdy jest on w stanie zrobić to sam i wypracować własne metody radzenia sobie z danym problemem.

Więcej


Indywidualna terapia poznawczo-behawioralna:

 • Od pięciu do około dwudziestu spotkań z terapeutą. Każda sesja trwa 50 minut. Początkowe sesje (od dwóch do czterech spotkań) dają terapeucie możliwość sprawdzenia, czy tego rodzaju terapia jest właściwa dla danego pacjenta, a pacjentowi okazję przekonania się, czy odpowiada mu ta metoda leczenia.
 • Terapeuta zadaje pytania dotyczące przeszłości i historii pacjenta. Mimo iż terapia koncentruje się na „tu i teraz”, czasem trzeba cofnąć się do przeszłości, aby zrozumieć jej wpływ na chwilę obecną.
 • Pacjent decyduje, na czym chce się skoncentrować na każdym etapie terapii.
 • Na początku każdego spotkania pacjent i terapeuta ustalają temat sesji.


Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej:

 • Terapia ta jest jedną z najskuteczniejszych metod w leczeniu zaburzeń, w których głównymi problemami są lęki lub depresja.
 • Jest to najskuteczniejsza terapia psychologiczna w przypadkach depresji o łagodnym lub średnim natężeniu.
 • Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w wielu przypadkach depresji jest taka sama, jak przy stosowaniu środków przeciwdepresyjnych.

Kontakt

Wizyty odbywają się po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem

600 942 913

Gabinet Psychologiczny mgr Magdalena Gawlak

ul. Szeroka 1 88-100 Inowrocław (biurowiec Panorama Office)

e-mail: psycholog@magdalenagawlak.pl

Dojazd

Formularz kontaktowy